• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Tepelcorrectie

Onder tepelcorrectie wordt verstaan:

tepelverkleining, tepelhofverkleining en de ingreep voor een ingetrokken tepels.

 

Het eerste consult voor de tepelcorrectie

Ook voor deze ingreep geldt dezelfde informatie over het consult en de voorzorgsmaatregelen, zoals die staan genoemd onder het kopje Borstvergroting door implantaten.

Tijdens het consult zal de plastisch chirurg nagaan of u een geschikte kandidaat bent voor een tepelcorrectie. Hij zal vragen naar wensen en verwachtingen. Daarna zal een kort lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen welke ingreep voor u geschikt is. De plastisch chirurg zal de voor uw geschikte ingreep en de te verwachten resultaten bespreken. Verder zal hij het hebben over risico’s die verbonden zijn aan de ingreep.

 Voordat u deze ingreep ondergaat, wil de plastisch chirurg het een en ander over uw gezondheid weten. Houd er rekening mee dat de plastisch chirurg navraag zal doen naar uw medische voorgeschiedenis, eventuele allergieën en medicijngebruik, etcetera.

 

Tepelcorrectie - de operatie

De tepelcorrectie is een vrij kleine ingreep, dus vaak is alleen plaatselijke verdoving nodig. Er wordt dan een verdovend spuitje in de tepel gegeven. Uiteraard kan er voor algehele verdoving gekozen worden. Maar algehele verdoving heeft ook nadelen.

Vóór de ingreep worden er foto’s gemaakt voor uw medisch dossier. Daarna tekent de plastisch chirurg het gebied af waar de sneetjes gezet moeten worden. Tijdens het consult is besproken en besloten welke methode de plastisch chirurg gaat toepassen.

 

Tepelverkleining, Tepelhofverkleining of Ingreep voor de ingetrokken tepel.

 

Tepelverkleining

De tepelverkleining kan toegepast worden bij mensen met te lange of te ver vooruitstekende tepels. Dit kan erfelijk zijn of ontstaan zijn door het geven van borstvoeding. In wezen is de tepelverkleining een ‘tepelverkorting’. Daarbij wordt een stuk van het vooruitstekende deel afgesneden. Daarna wordt het gehecht en met een gaasje afgedekt. Het kan zijn dat bij deze ingreep de melkgangetjes beschadigd worden, dit is van belang als u nog borstvoeding wilt geven.

 

Tepelhofverkleining

Bij de tepelhofverkleining wordt de diameter van de tepel verkleind. De tepel bestaat uit twee delen. Het uitstekende gedeelte is de tepel. De gepigmenteerde huid eromheen wordt de tepelhof genoemd. Bij de tepelhofverkleining wordt de huid rondom de tepel losgemaakt. Vervolgens wordt een deel van de tepelhof weggesneden tot het gewenste resultaat is behaald. Vervolgens wordt de tepel weer vastgehecht. Tot slot zal de tepel afgedekt worden met een gaasje.

 

Een ingetrokken tepel

Er zijn verschillende ingrepen om een ingetrokken tepel te corrigeren. Welke ingreep het beste gebruikt kan worden, is afhankelijk van het type ingetrokken tepel:

‘Normaal gevormde’ tepel, die soms naar binnen klapt. Bij dit type tepel, wordt er een ringetje onder de huid geplaatst. Zo kan de tepel niet meer naar binnen klappen. De melkgangetjes blijven behouden en borstvoeding kan dus nog gegeven worden.

‘Slecht aangelegde’ tepel. Bij dit type tepel, is de tepel naar binnengetrokken door de melkgangetjes. Bij de slecht aangelegde tepel moet de tepel losgemaakt worden van de melkgangetjes. Hierbij kunnen de melkgangetjes beschadigd raken, zodat borstvoeding niet meer mogelijk is.

 

Herstel na de tepelcorrectie

De tepelcorrectie zal ongeveer 30-60 minuten duren. Na de ingreep kunt u vaak dezelfde dag weer naar huis. U mag echter na de ingreep niet zelf autorijden. Houd hier rekening mee. De tepel en borst zullen de eerste 3 dagen na de operatie gezwollen zijn en meestal zijn er bloeduitstortingen zichtbaar. Deze klachten nemen geleidelijk af. Voor de pijn krijgt u pijnmedicatie mee. Daarnaast zult u middelen meekrijgen die zwelling helpen voorkomen of verminderen.

De eerste dag na de ingreep dient u rust te houden en mag u geen zwaar werk verrichten. Probeer ook druk te voorkomen op het behandelde gebied. Na 2 dagen kunt u doorgaans weer aan het werk.

De gebruikte hechtingen zijn voornamelijk oplosbaar. Voor de overige niet-oplosbare hechtingen zult u een week na de ingreep moeten terugkomen. Dan worden de hechtingen verwijderd. Ook volgt er dan een medische controle van het behandelde gebied.

 

Risico’s en complicaties

De tepelcorrectie is een relatief ‘kleine ingreep’ en de risico’s en complicaties zijn over het algemeen ook klein. Voor de meeste vrouwen is de tepel een belangrijk en gevoelig gebied. Daarom kan men de kleine risico’s en complicaties als groter ervaren. Houd hier van tevoren rekening mee.

Er is kans op de volgende complicaties:

 • Allergische reactie
 • Infectie
 • Nabloeding
 • Wijken van huidranden bij litteken
 • Rimpeling rond het litteken
 • Gevoelloosheid tepel
 • Verminderd/onvermogen tot het geven van borstvoeding
 • Vorming van dikke littekens

 

Resultaat

Het is belangrijk zich te realiseren dat er altijd littekens achter blijven na de tepelcorrectie. Deze littekens zullen in de loop der tijd minder zichtbaar worden. Volledig onzichtbaar worden de littekens echter nooit. Over het algemeen herstellen de wondjes snel en is het eindresultaat snel zichtbaar. De meeste vrouwen zijn tevreden met het eindresultaat.

  

Tarieven

 • Correctie ingetrokken tepel (per borst) € 700,-
 • Tepelhofcorrectie (per borst) € 900,-
  Direct Afspraak inplannen of Neem contact op
  Bij ernstige postoperatieve complicaties de eerste 24 uur na de ingreep of bij koorts, dient u direct contact op te nemen met onze artsen noodlijn op 06-29010340 (24 uur pd bereikbaar)