• darkblurbg
Geld besparen en toch in uzelf investeren? Dat kan! Nooit meer het internet afstruinen naar aanbiedingen en kortingen: Essential Aesthetics heeft voor u een Goldcard waarmee u o.a. punten spaart voor een gratis behandeling en profiteert van kortingen. Kom langs en gun uzelf de Goldcard!

Wat zijn uw voordelen?
- Profiteer altijd van 20% korting op ons huismerk fillers. U betaalt dan €280,- ipv € 350.
- Speciale prijzen voor botox behandelingen, 
1 zone € 99,- ipv € 110,-
2 zones €180, ipv € 200,-
3 zones € 269,- ipv €279,
- Bij elk bezoek spaart u punten die u kunt inwisselen voor een gratis zone botox of een gratis wax behandeling naar keuze. 10 punten staat gelijk aan € 100.
- Onze schoonheidsspecialiste Kelly is er voor u om u huidadvies te geven. Maak een afspraak met haar voor een gratis consult.
- Als eerste profiteert u van onze nieuwste promoties!

Hoe komt u aan de Goldcard?
Email ons op info@essentialaesthetics of WhatsApp ons op 0640720188.
Tegen betaling van €15 ontvangt u de Goldcard en krijgt u een hele hoop kortingen!

Bij Essential Aesthetics hechten wij waarde aan uw vertrouwen en loyaliteit, daarom streven wij naar de beste persoonlijke service.

Volg ons op Facebook of ga naar www.essentialaesthetics.nl voor meer informatie.

                                                     

 

Saldochecker Registratieformulier

 

 

Algemene Voorwaarden - Gold Card   

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het informatie- en spaarprogramma van de Essential Aesthetics Gold  Card   houder. Zij regelen de verhouding tussen de houder van de GoldCardenerzijds en Essential Aesthetics Nederland B.V. 

1. Inhoud van het Esential Aesthetics  spaarprogramma

Als u een Gold Card wilt aanvragen, krijgt u in uw informatie pakket uitleg over de inhoud van het informatie- en spaarprogramma.

2. Essential Aesthetics Gold Card   

De Gold Card  is een klantenkaart van Essential Aesthetics Nederland B.V. Met deze Gold Card kunt u sparen bij onze kliniek en ontvangt u informatie over acties en aanbiedingen in de . Een door Essential Aesthetics B.V. vastgesteld bestedingsbedrag geeft recht op een zone botox of korting op filler behandelingen. Deze korting is op naam gesteld en geeft recht op een vastgestelde korting bij uw volgende bezoek aan de kliniek.

2.1 Kortings percentages

Indien u van de kortingen gebruik wilt maken in de maand dat u uw verjaardag viert, geldt het hoogste kortingstarief. De verschillende kortingen kunnen dus niet worden opgeteld bv 1 filler van € 500, kost u met de normale korting 450  (10% korting) en in uw verjaardagsmaand € 425,- ( 15% korting) . De kortingen gelden alleen voor de reguliere tarieven en niet voor andere aanbiedingen.

3. De Essential Aesthetics GoldCard aanvragen

U kunt de Gold  Card aanvragen door het aanmeldingsformulier, dat u kunt invullen op onze webpagina www.essentialaesthetics.nl. De Gold Card is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. Tevens blijft de kaart steeds eigendom van Essential Aesthetics

4. Persoonlijke gegevens

Zolang u een geldige Gold  Card  in uw bezit heeft, worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarvan Essential Aesthetics B.V. houder is. Deze persoonsregistratie zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit door de wet is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en de verrekening van de Essential Aesthetics Gold Card noodzakelijk is. Als houder van de Goldcard AES krijgt u regelmatig informatie over aanbiedingen en producten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de afdeling Klantenservice van Essential Aesthetics .

5. Doel van de persoonsregistratie

Met behulp van de door u verstrekte persoonsgegevens en door het gebruik van uw Gold  Card  bij uw aankopen in de  kliniek stelt u Essential Aesthetics in de gelegenheid uw aankoopgegevens te registreren en daarvan gebruik te maken voor de hieronder beschreven doeleinden: u als houder van de Gold Card, persoonlijk informeren over opgebouwde spaartegoeden, speciale aanbiedingen en acties die interessant zouden kunnen zijn, zodat u als houder van de Gold  Card de mogelijkheid heeft uw spaartegoed te vergroten. Bij een vastgesteld bestedingsbedrag ontvangt u een , die u korting geeft op uw volgende aankopen in de kliniek. Het andere doeleinde is u als houder van de Gold Card  beter te informeren over actuele zaken die mogelijk interessant voor u zijn. De geregistreerde aankoopgegevens zullen ertoe bijdragen dat Essential Aesthetics u als cliënt beter leert kennen, waardoor wij beter in staat zal zijn om op uw wensen en behoeften in te spelen.

6. Aansprakelijkheid

Essential Aesthetics kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van en frauduleus handelen met de Gold Card of voor de gevolgen van vertraging bij de vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde Gold Card. Wanneer er onduidelijkheid zou ontstaan over het spaarpuntensaldo, dan is het saldo en de totstandkoming van dit saldo dat in de administratie van Essential Aesthetics staat vermeld, bepalend, tenzij de houder van de getrouwheidskaart het bewijs van het tegendeel levert.

7. Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van uw Gold Card dient u dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden bij ons. Uw gegevens worden genoteerd en uw oude Gold Card wordt geblokkeerd. U ontvangt ter plaatse kosteloos een nieuwe Gold Card    .

8. Beëindiging deelname

U kunt op elk moment uw deelname aan het programma beëindigen door Essential Aesthetics Klantenservice daarvan schriftelijk in kennis te stellen onder retournering van uw Gold Card . In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als houder van de Gold  Card, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Esential Aesthetics, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, uw Gold  Card met onmiddellijke ingang in te trekken.

9. Wijziging / beëindiging programma

Houders van de Essential Aesthetics Gold Card kunnen profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen. Deze aanbiedingen worden door de kliniek Essential Aesthetics samengesteld. Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt. De aard en geldigheidsduur worden bepaald door Essential Aesthetics BV. Ten aanzien van de spaarpunten welke binnen 3 jaar niet zijn gebruikt geldt dat deze na verloop van 1 jaar komen te vervallen. Uw spaartegoed is 1 jaar geldig. In voorkomende gevallen behoudt Essential Aesthetics zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De wijziging geldt in dat geval met ingang van de datum waarop u daar bericht over ontvangt. Essential Aesthetics behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma in zijn geheel te beëindigen.

10. Briefwisseling

Alle communicatie met betrekking tot de getrouwheidskaart en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren. Alle briefwisseling dient te worden gericht aan dit adres: Essential Aesthetics bv, Klantenservice, Javastraat 40, 2585 AP Den Haag. Briefwisseling van Essential Aesthetics aan de houder van de Gold  Card zal worden gezonden naar het laatste adres dat de houder van de Gold Card  aan ons heeft doorgegeven. Essential Aesthetics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve adressering of verzending van briefwisseling. Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die voor Esential Aesthetics belangrijk zijn in verband met het gebruik van de  Gold Card dienen schriftelijk gemeld te worden aan de Essential Aesthetics  Klantenservice. U kunt ook een verhuiskaart aan de Essential Aesthetics Klantenservice sturen, met vermelding van uw Gold Card nummer. Telefonisch doorgeven van wijzigingen is ook mogelijk.

11. Wetgeving op de privacy

De door de houder van de Gold Card verstrekte gegevens worden op de hiervoor beschreven wijze opgenomen in onze databank. De via deze weg verzamelde gegevens zullen door Essential Aesthetics Nederland B.V. gebruikt worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U heeft het recht om op elk moment de door ons verzamelde gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Essential Aesthetics  zal deze gegevens gebruiken in het kader van haar marketingactiviteiten, alleen of samen met haar partners. U heeft het recht om zich kosteloos tegen deze directmarketingacties te verzetten.

12. Slotbepaling

Essential Aesthetics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. De houder van de Gold  Card wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Door gebruik van de Gold  Card na de datum van de wijziging stemt de kaarthouder in met de wijzigingen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en op het  spaarprogramma van de Essential Aesthetics  Gold Card    .