Logo

Ontdek ESSENTIAL AESTHETICS

background

2022

Kwaliteitsjaarverslag

Essential Aesthetics wil de nummer één zijn in esthetische chirurgie en behandelingen voor gezond ouder worden, een baken van uitmuntendheid op alle niveaus

Introductie

Bijgevoegd treft je het kwaliteitsjaarverslag van Essential Aesthetics voor het jaar 2021/2022 aan. In dit verslag kunt je lezen wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en waar mogelijk zelfs nog verder te verbeteren.

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de directie en kwaliteitsmanager van Essential Aesthetics. Wanneer je naar aanleiding van dit document nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt je vanzelfsprekend contact opnemen.

Introductie kliniek

Essential Aesthetics is een toonaangevende zelfstandige kliniek gevestigd in een mooi monumentaal pand in Den Haag. De kliniek is ontstaan vanuit een passie voor kwaliteit, zorg en schoonheid met als missie: de beste investering die je kunt doen is er een in je jezelf. Essential Aesthetics biedt een breed scala aan cosmetische en plastische behandelingen/ ingrepen in een luxe, ontspannende omgeving. Het werken met de beste producten en het samenwerken met internationale artsen garandeert een hoge kwaliteit en kennis van de nieuwste behandelmethoden. De kliniek werkt op een persoonlijke manier en kijkt wat de beste manier is om de natuurlijke schoonheid van onze klanten te versterken en te accentueren.

Missie en beleid

De komende jaren wil Essential Aesthetics het nummer 1 centrum zijn voor excellente esthetische chirurgie en anti-ageing behandelingen. Samen met een team van artsen, assistenten en een kwaliteitsmanager wordt er dag in en dag uit gewerkt om niet alleen vandaag, maar ook morgen excellente kwaliteit van dienstverlening te bieden.

Dit doen wij door echt in verbinding te zijn met onze patiënten, door aandacht te schenken en dat ene berichtje te sturen die de patiënt nodig heeft na een operatie. Maar ook door ons kwaliteitsmanagement elke dag weer naar een hoger niveau te tillen.

In aansluiting op de visie zoals hierboven beschreven, werkt Essential Aesthetics volgens de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op onze kliniek. Daarnaast zal te allen tijden worden voldaan aan de eisen van de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Medewerkers en behandelaars

Bij Essential Aesthetics vinden wij kennis en kunde heel belangrijk. Alle artsen en medewerkers die werkzaam zijn binnen Essential Aesthetics volgen bij en nascholingen in hun vakgebied om te voldoen aan hun specialistenregistratie en hun kennis & kunde up-to-date te houden. Daarnaast doen de medewerkers jaarlijks een BHV cursus.

 

Resultaten 2022

Complicatieregistratie 2022

Er zijn in 2022 2 complicaties van kleine aard geregistreerd bij Essential Aesthetics.

Klachten 2022

Er is 1 klacht gemeld in 2022. Deze klacht is in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtencommissie DOKh.

Patiënt- en cliënttevredenheid

Na afloop van een behandeling bij EA Klinieken krijgen patiënten een automatisch bericht om een review te plaatsen op Kliniekervaringen. In 2022 beoordeelden cliënten ons gemiddeld met een 9,6!

Kwaliteit, beleid en veiligheid

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitssysteem functioneert naar tevredenheid en is een onderdeel van het primaire proces, het verlenen van patiëntenzorg. Risico’s worden besproken, verbeterpunten uit incidentmeldingen en audits worden gestructureerd opgepakt en geëvalueerd. De cyclus van verbeteren wordt doorlopen en gemonitord door het management en kwaliteitsteams.

Audits

Essential Aesthetics streeft elke dag naar een hoge kwaliteit en veiligheid voor haar patiënten. Jaarlijks worden er een aantal interne en externe audits uitgevoerd om de kwaliteit en patiëntveiligheid van de kliniek te controleren en waarborgen.

Audit infectiepreventie

Schaaf Consultancy voert jaarlijks een audit bij Essential Aesthetics uit om ons te toetsen op hygiëne en infectiebeleid. Ook voorziet ze de kliniek van eventuele aanbevelingen zodat wij ons kunnen blijven verbeteren.

Audit apotheker

Jaarlijks wordt ons medicatiebeleid en beheer binnen de kliniek gecontroleerd door een apotheker middels een audit.

ISO 9001:2015 audit

Sinds 2019 is Essential Aesthetics ISO 9001 gecertificeerd. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Jaarlijks wordt de certificering getoetst door middel van een onafhankelijke auditor van KIWA.

NEN 8009:2018 audit

Omdat we er altijd naar streven om nog verder te verbeteren, behalen we vanaf dit jaar ook de NEN 8009-certificering. NEN 8009 geeft specificaties voor het opzetten van een systeem voor veiligheid in ziekenhuizen voor patiënten en medewerkers. Dit omvat veiligheid, verantwoordelijkheden en eisen aan medewerkers.

Interne audits

Naast de externe audits worden er ook jaarlijks meerdere interne audits uitgevoerd op allerlei gebieden door onze kwaliteitsmedewerker.

Kwaliteitsveiligheidsysteem

Goede zorg is veilige zorg. Naast hoge kwaliteit willen wij ook veilige zorg leveren. Met ons veiligheidsmanagement systeem (afgekort VMS) monitoren en beheersen wij onze processen aangaande de veiligheid van patiënten en medewerkers. De kern van een VMS is het signaleren van risico’s en het analyseren en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico’s voor de patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te voorkomen. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Veilig Incident Melden (VIM) is een belangrijk onderdeel van het Veiligheid Management Systeem. Het Veilig Incidenten Melden is bedoeld om organisatie breed en op locatieniveau zicht te krijgen op oorzaken van ongewenste gebeurtenissen (risico’s) in het zorg- en behandelproces. Hierin staan organisatorische of systeemproblemen centraal. Door analyse van incidenten en bijna incidenten is het mogelijk risico’s inzichtelijk te maken, onderliggende oorzaken op te sporen en weg te nemen door het inzetten van verbeteracties. De patiëntenzorg wordt op die manier veiliger gemaakt. Indien het een calamiteit betreft, wordt conform onze calamiteitenprocedure, de calamiteit gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wet & regelgeving

De kliniek voldoet aan alle relevante wet en regelgeving. De belangrijkste wet en regelgeving staan hieronder opgesomd:

 • De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi);
 • De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • De Wet op de Medische Hulpmiddelen;
 • Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH);
 • Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen (BGMH);
 • Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg (NFU, NVZ en Revalidatie Nederland);
 • De Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische
 • apparatuur (OM);
 • Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen (WIP);
 • Richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (WIP);
 • Richtlijn Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (WIP);
 • Persoonlijke hygiëne medewerker (WIP);
 • Relevante WIP-richtlijnen (WIP);
 • Handreiking Verantwoordelijkheidstoedeling bij samenwerking in de zorg (KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF);
 • Geneesmiddelenwet;
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
 • Richtlijn VTGM (NVZA, V&VN en WIP);
 • Landelijke richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B;
 • Wet op de arbeidsomstandigheden;
 • Kwaliteitskader cosmetische zorg;AVG wet.
Logo

Address

Statenplein 21, 2582 EZ Den Haag

© Copyright 2024

ESSENTIAL AESTHETICS

|

All rights reserved